!
!

Garantie

Hier vindt u algemene informatie over onze service: wanneer een product dat u bij Impromaxx heeft gekocht defect is, stellen wij alles in het werk om u zo snel mogelijk te helpen. U kunt defecte artikelen naar Impromaxx terugsturen. Wij regelen de afwikkeling en de garantie-aanspraak voor u met de desbetreffende leverancier.

Stuurt u uw defecte produkten naar Impromaxx
 en ga daarbij als volgt te werk:
Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van de defect(en) van het product en zend dit formulier met het product en een kopie van de rekening (voldoende gefrankeerd) naar:

Impromaxx
Tav. Service
Aadijk 39A
7602PP  Almelo

Defecte produkten worden zo snel mogelijk gerepareerd of omgeruild. Mochten uit de tests geen defecten blijken, dan zijn wij genoodzaakt onderzoekskosten à € 12,50 per kwartier en eventuele verzendkosten in rekening te brengen. Om uzelf onnodige kosten te besparen raden wij u aan, voordat u artikelen gaat versturen, altijd eerst onze telefonische helpdesk te bellen. Belangrijk: om ervoor te zorgen dat wij u zo snel mogelijk over de ontvangst en afwikkeling van uw service-aanvraag kunnen berichten, kunt u het beste uw e-mail adres doorgeven. U ontvangt dan alle informatie per e-mail.

Aanspraak op garantie
Op alle producten die u bij ons koopt krijgt u standaard een garantie van 1 jaar na aankoop. Maatgevend hierbij is de factuurdatum. Bij defecten ondersteunt Impromaxx
 u echter desgewenst ook nog na deze tijd. Afwijkende garantiebepalingen van leveranciers geven wij door, maar wij garanderen deze niet. Mochten hier door leveranciers kosten voor in rekening worden gebracht, dan worden deze direct aan u doorgespeeld. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze telefonsiche helpdesk.

Terugzenden van defecte producten
Stuur defecte produkten uitsluitend terug in de door ons geleverde orginele verpakking, compleet met alle geleverde toebehoren. Het ontbreken van de meegeleverde toebehoren kan een beperking van uw garantieaanspraak betekenen. Zo nodig worden deze goederen door ons aangevuld, waarvoor wij kosten in rekening brengen. Dit voor zover vervanging nodig is om aanspraak te kunnen maken op garantie bij fabrikanten of andere leveranciers. Onvoldoende verpakte artikelen kunnen wij helaas dan ook niet terugnemen (wij verpakken deze opnieuw en zenden deze onder rembours aan u terug). Bewaar dan ook de originele verpakking, tenminste zolang de garantie loopt, en gebruik deze in combinatie met een degelijke omverpakking om uw defecte product samen met alle toebehoren terug te zenden. Dit bespaart u en ons onnodige kosten. Daarom raden wij u aan de originele verpakking gedurende de gehele garantietermijn te bewaren, zodat u gebruik kunt blijven maken van de garantie.

In ieder geval geldt
Bouw alleen zelf componenten in, als u zeker weet hoe u dit moet doen. Bij elk van de hierboven omschreven defecten vervalt onherroepelijk de garantie. In dergelijke gevallen dienen wij u, indien u van onze diensten gebruik wilt maken, de kosten hiervoor in rekening te brengen.

Lees voor meer informatie ook onze algemene leveringsvoorwaarden